Bütünsel Terapi Nedir?

Bedeni Özgürleştirmek - Zihni Eğitmek - Yüreği Açmak

Bütünsel Terapi Nedir?

Günümüzde hızla değişen ve gelişen yaşam koşullarına uyum sağlama sürecinde, bireyin sıkıntı yaşadığı ve karşılaşılan sorunların arttığı gözlenmektedir. Bu artışın bir derecede sonucu olarak günlük gerginlikler, kaygılar ve sorunlar  modern yaşamın ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Bu sıkıntıyı aşmaya çalıştıkça, kısa vadeli çözümler için hayat mücadelisine odaklanan bireyler farkında olmadan zaman içinde kendine yabancılaşma süreci içine girerler.

Birey isteklerinin esiri haline gelmiş, dürtüleri tarafından ele geçirilmiş, çevresine kolayca öfkelenen, ve en küçük olaylar karşısında kırılan biri haline dönüşür. Bu nedenle bireyin aile, sosyal ve iş çevresinde uyumsuzluk yaşamaya başladığı ve bu uyumsuzlukları aşamayarak bir tıkanıklık sürecine girdiği görülür. İşte bu aşamada kişi kendini memnuniyetsiz ve hayattan aldığı doyum alt seviyelerdedir. Kalabalık içinde yalnız olmakta, yaptıklarından memnun olmamakta ve bulunduğu ortamdan kaçıp kurtulmaktan bahsetmektedir.

Farkında bile olmadan tekrarlanan aile ve sosyal çevrenin kalıpları, şartlanmalar ile ezbere koşullanmış bir yaşam içinde kişi kendi ihtiyaç ve amaçlarının farkında değildir. Hiç birşey için gerekli motivasyonu bulamaz ve boşlukta hisseder. Bu durum değersizlik hissi, atalet, aşırı kilo, bağımlılık ve depresyon gibi rahatsızlıklara yol açabilir.

Bütünsel terapide sağlık, bireyin bedensel  ve ruhsal durumunu bir bütün olarak ele alınması ve buna yönelik, hem kendi içinde hemde aile ve çevresiyle ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi ile tanımlanır. Hızla gelişen ve değişen çevre koşullarına ruhsal olarak uyum sağlayabilmemiz için kişilik yapımızı tanımak önemlidir. Kimi zaman çevresel etmenlerin etkisi ile yaşamla baş etme mekanizmaları etkisiz kalabilir. 

Bu aşamada profesyonel destek gereklidir.

Nasıl Çalışıyoruz?

 Alman şair Herman Hesse:

"Sana zaten içinde varolan şeylerden farklı birşey veremem,
Sana göstereceğim resim galerisi senin kendi ruhundan baska bir şey değildir."

Bu yolculuk mükemmelliğe ulaşma yolculuğu değildir, tam aksine gelişmeye açık yanlarımızı daha iyi tanımak ve dönüştürmek içindir. Bedenimizin kendi kendini tamir edebilme yeteneğinden yola çıkarak, çalışmalarımızda ruh, zihin ve beden arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşime odaklanırız. 

Gönül gözümüzü beş duyumuzla birlikte harekete geçirerek, gerek fiziksel gerekse ruhsal anlamda tüm varlığımızı şifalandırmanın hazzını yaşarız. Böylece bütünsel olarak daha pozitif ve güçlü, yaratıcılığı, ruhsal duyarlılığı ve farkındalığı sürekli artan bireyler zinciri yaratırız.

Safir Yaşam Atölyesi'nde danışanlarımızı bir yandan güçlendirir ve cesaretlendirirken, diğer yandan da dans, yoga, oyun, resim ve müzik gibi sanatsal araçlarla hayatlarına yaşama isteği, neşe, sevgi, paylaşım gibi tatlar katarak, farklı özelliklerini keyifle keşfetmelerine alan açarız.

Bütünsel Terapi Nedir?

Değişim Modeli

"Karşı karşıya kaldığınız aşılması güç problemleri mevcut düşünce yapınızla çözemezsiniz.
Çünkü bu problemler mevcut düşünce yapınızın ürünüdürler"
  Einstein

Öğren - Uygula - Değiş - Paylaş - Ögret Modeli:

Öğren : Bu aşamada kendimizi ve başkalarını dinlemeyi, farketmeyi ve bakış açılarımızı değiştirecek bilgilerle bütünleşmeyi öğreneceğiz.

Uygula ve Değiş :  Yeni bilgilerin enerjisi ile harekete geçecek ve yeni ifade biçimleri ve farklı davranışlarla benliğimizin tüm parçaları ile varolmayı deneyimleyeceğiz.

Paylaş : Tıpkı bir mumun, ışığını diğer mumlarla paylaştıkça aydınlığın çoğaldığını gördüğümüz gibi, paylaştıkça mutluluğumuzun çoğaldığını gözlemleyeceğiz.

Öğret : Her program insanın kendi ile etrafındaki kişiler arasındaki ilişkileri üzerine dayalıdır.  Toplumun bir parçası olarak varolurken öğrendiği ve içselleştirdiği bilgileri, kişi etrafındakilere aktardıkça kendini daha da çok geliştirecektir.

Özümüzle buluşma yolunda, Gestalt terapi, Sanat ve Beden terapi yöntemlerini kullanarak aile, sağlık, sosyal ve mesleki hayatımızda arzu ettiğimiz sonuçlara varmamızı engelleyen duvarların ortadan kaldırılması için çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalar, kendimizi gerçekleştirmeyi engelleyen içsel rakiplerimizi tanıyarak,  onlarla mücadele edip, üstesinden gelerek ruhumuzun sesini duyabilme fırsatını verir.