IMG 6676Logo- Art Atölye Çalışması (Anlam Yönelimli Sanat Terapi Uygulaması)

Logo Art Marianne da Silva Prado tarafından, Viktor Frankl'ın “Varoluşçu Analiz-Logoterapi”(anlam yolu ile terapi) ekolü üzerine geliştirilmiş bir sanat terapisi yaklaşımıdır.

Logoterapi insana felsefi, antropolojik aynı zamanda terapötik açıdan yaklaşan bir ekoldür. İnsanın en birincil motivasyon kaynağının, koşullardan bağımsız anlam arayışı olduğu ilkesine dayanır.

Bir Logoterapi yöntemi olan Logo-Art; kişinin iç kaynaklarını ve güçlerini harekete geçirmeyi hedefler.

 

Logo-Art atölye çalışmasında terapist/koç yönlendirmeleri ile katılımcıları; boya, kil vs. sanat malzemeleri kullanarak öz keşif yolculuğuna davet eder. Bu eğitim “Logo Art Searching Meaning Through Art” kitabının yazarı Marianne da Silva Prado tarafından gerçekleştirilecektir.

Eğitmen: Marianne da Silva Prado

Logoterapi konusunda Diplomat'lık ünvanlıda sahip olup Logo Art yaklaşımını geliştirmiştir. 2005'ten günümüze kadar bu yaklaşımı Brezilya, Finlandiya, ABD ve çeşitli yerlerde hem uygulama hem de eğitimini vermektedir. Halen Viktor Frankl Institute of USA yönetim kurul üyesidir.

 

Eğitim tarihi: 31 Ağustos 2019 saat: 14:00-19:00

Kayıt için; (0)541 684 84 20 Ceren Hnm. arayarak kayıt yaptırabilirsiniz.

Eğitime Katılım Koşulları: Öz-keşif yolculuğuna çıkmaya hevesli herkes katılabilir. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Eğitim ücreti: 175TL+KDV (Kesin kayıt için ödeme tahsil edilceketir.)

Eğitim yeri: Safir Danışmanlık Merkezi Mahallesi Ayazmadere Caddesi No:37 K:9 Papirus Plaza- Kağıthane