Dansın İyileştirici Gücü:

Bizler genetik olarak dans etmeye kodlandık. Yüzyıllar boyunca dans iyileştirici olarak vardı. Sanayi çağından sonra ,günümüz dünyasında zihnimizi bedenimizden ayırmaya başladık. Hayatımıza anlam veren danstan da soyutlandık. İçimizdeki yargıcın sesi bize "bunu yapmamalısın, yapamazsın.. başkaları tarafından ayıplanır ve reddedilirsin" ifadeleriyle korkutarak, bedenimizin bilgeliğine güvenmemizi engelledi. Yargıcımızın sesini duyduğumuz ölçüde özümüzden uzaklaşarak yabancılaştık ve hayattaki olasılıkları göremedik.

Bilinçli Dans çalışmalarıyla yeni bir süreç başlattık. Gerçek anlamda bütünleşmeye (iyileşmeye )doğru adım attık ve bu toplumsal hareketin devamını bekliyoruz.

"Dans Hareket Terapisi" programının giriş seviyesi sadece profesyoneller değil, kendi gerçek kimliği ile tanışmak, yüzleşmek ve değiştirmek isteyen , "hareketi" "dönüşümü" ve "değişimi" yaşamın değişmez bir parçası olarak kabul edenler içindir.

Dans Hareket Terapisi eğitiminin ilk yılında, "Beden Farkındalığı ve Bedenselleştirme uygulamaları, yaşamda beden farkındalığımızı ve hareket dağarcığımızı geliştirmenin, kendimizi geliştirmek ile doğrudan bağlantısını, duygu, düşünce ve çelişkilerin dans/harekete aktarıldığında, bedenin bilgeliğinden nasıl yararlanıldığını öğrendiğimiz bir "yeniden uyanış süreci” başlatır.

Dans Hareket Terapisi "beden sınırlarını zorlayarak, yapabileceğimizi düşündüklerimizle, yapma potansiyelimiz arasındaki mesafeleri kaldırır.

Dans Hareket Terapisi, kendini geliştirmek, dönüştürmek, bilincini yükseltmek, içinde ve dışında barışı ve sevgiyi uyandırmak için yöntem olarak kullanılır; bu süreçte hareket dağarcığımızı geliştirdikçe, eski düşünce kalıplarını, sabit fikirlerimizi, otomatik davranış ve alışkanlıklarımızı da değiştirdiğimizi gözleriz.

Dans Hareket Terapisi'nin güçlendirici yapısı, doğal armağanlarımız, değerlerimiz ve yeteneklerimizi fark ederek hayatımızda yeni seçimler yapmamıza, farklı senaryolar yaratmamıza yardımcı olmaktadır. Diğer yandan aramızdaki bağların güçlenmesine, paylaşarak büyümeye, tamamlanmaya, sorumluluk duyguları ile liderlik becerilerimizi kullanmaya fırsat vermektedir.

Dansın Terapideki Gücü: Dansın Sağaltıcı Gücü ve Yaratıcı Potansiyeli

"Dans Hareket Terapisi" sözlerin ötesine geçerek,  kişinin varlığının dört boyutu; beden, zihin, ruh ve tinselliği ile birlikte uyumlu hareket etmesini sağlayan bir deneyim sunar.

Dansın iyileştirici ve terapötik gücü kişinin algısını ve bakış açısını değiştiren ve dönüştüren bir araçtır. Dans; kişilerin kendini fark etmesine, dönüşmesine, duygusal, zihinsel ve fiziksel sorunların bütünsel olarak iyileşmesine olanak sağlar.

DHT, temelleri New Physics öncülerinden David Bohm, Fritzjof Capra, Fred Wolf, Zihin-Alan üzerine araştırmalar yapan Dr. Valerie Hunt gibi kişilerin daha önceden "evrensel gerçekler" olarak tarif ettikleri kavramlar ile eski Şamanların iyileştirme ritüellerini bir arada kullandıkları bir terapi modelidir.

Dansın dört elementi olan enerji, akış, zaman ve mekânı çeşitli dışavurumcu hareketler aracılığı ile deneyimlerle keşfettiğinizde,  Dans Hareket Terapisi ile bedeninizi dışavurumcu bir şekilde nasıl kullanacağınızı yeniden hatırlayıp, kendinize izin verdiğinizde sizi "hassas bir beden dansı" ile bilinçli farkındalığa götürecek aracı keşfedersiniz. Bu araç sizi yüksek potansiyelinize erişebilmemize olanak sağlar.

Dans Hareket Terapisi;  günlük hayattaki beden duruşunuzda, monotonlaşmış hareketlerinizde, kendinizi ifade ettiğiniz jestlerde, yaşadığınız gerginliğin derecesine bağlı olarak oluşmuş uyumsuz ve kısıtlanmış kalıpların serbest bırakılmasına olanak sağlar. Kimseyle yarışmadan, kendinizi ifade etmek için spontan bir şekilde hareket etmeye başladığınızda, varlığınızın otantik özellikleri ve özgün yanlarını keşfetmeye ve onların farkına varmaya başlarsınız.

Özgün dansınızda, kendi biyolojik zamanlamanıza, özgün fizyolojik döngü ve ritminize ve çok hassas hücresel bilgi taşıyan enerji alanınıza uyum sağlarsınız. Bu sayede hassas enerji dönüşümleri tetiklenir ve derin bir iç değişime ve iç görüye sebep olur. Dönüşmenizi sağlayan evrimleşen adımları keşfedip takip ederken, bu süreçte enerjinizi hareket halinde araştırabilirsiniz. Kazandığınız iç görüler sayesinde bu dönüşüm sizi olası hayat/davranış değişikliğine yöneltir .

Eğitimler, katılımcıların dans ve hareketin enerji veren, odaklayan ve daha derin bir benlik geliştirmesine olanak tanıyan gücünü keşfedecekleri uygulamalı bir deneyim olacaktır. Bedenin bilgi edinme aracı olarak nasıl kullanıldığını öğrenmek için katılımcılar, kendi hareket dağarcığını geliştirmeyi ve hareketin lisanını kullanmayı öğreneceklerdir. Bu alanlar tüm eğitim süresince vurgulanacaktır.

Elyan Aysoy, MSc , UKCP

Kurumsal Eğitimler Başvuru Formu