Dışavurumcu Sanatlar ve Yaratıcılık Sertifika Programı

Dışavurumcu Sanat Terapisi Eğitimleri

disavurumcu sanatlar

Sanat Terapisi’ne Giriş Eğitimi olan bu program katılımcıların çeşitli teknik ve yöntemler ile farklı sanat malzemelerini uygulamalı kullanarak, ifade ve yaratıcılık becerilerini deneyimlemeleri için güvenli ve verimli bir ortam sunacaktır. Kişilerin kendini keşfetme, ifade gücünü arttırma ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları arzu edilen hedeftir. Yaratıcılık becerilerini geliştirmeyi, sorunlara gerçek ve yenilikçi çözümler getirmeyi, bilinçaltında kayıtlı olumsuz ve sınırlayıcı inançları tanıyıp değiştirmeyi hedefleyen Dışavurumcu Sanatlarla İfade ve Yaratıcılık Eğitimi, katılımcıların kişisel iyileştirme güçlerini keşfetmeleri, hayata geçirebilme donanımını kazanmalarını sağlamaktadır.

Eğitim İçeriği:

4-5 Kasım 2017

Resim ve kolajda imgelerin yansıtmalı kullanılışı. Grup ve bireysel çalışmalar

9-10 Aralık 2017

Malzemelerle deneyim .Yaratıcı ve terapötik süreçlerde çeşitli malzeme özelliklerinin araştırılması.

13-14 Ocak 2018

Sanat Terapisi’nde heykelin gücü ve amacı. Grup ve bireysel çalışmalarda kil ve atık malzemelerle heykel yapma.

10-11 Mart 2018

Ben, Kendim ve Öteki Ben – Maske, kişisel portre, Sanat Terapisi’nde beden imajı ile benlik imajı.

14-15 Nisan 2018

“Umut Çalışması” Travma ve Acı zamanlarda çapa bulmak. Sanat Terapisi’nde korku, acı ve travma ile çalışma yöntemleri.

Kimler Katılabilir:

Ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller, Sosyal çalışmacı ve Profesyonel Koçlar, Eğitim Bilimleri ve Güzel Sanatlar vb. alan mezunları ile kişisel gelişimine yatırım yapmak isteyenler içindir.

Eğitmen: Tamar Hazut, M.A.A.T.S , Hagar Dornai, M.A.

Asistan: Elyan AYSOY, Msc, UKCP

Süre: 70 saat.. Cumartesi, Pazar günleri.

Dışavurumcu Sanat Terapi Nedir?

"Sanat ve Terapi birleşince, her birinin alanı ve derinliği artar ve birlikte çalışılırsa, insanlığın şifa hikâyelerinin devamlılığını sağlarlar."

Shaun Mc Niff

Psikoterapi sürecinin amaçlarından biri kişinin "yaratıcı yaşam enerjisini" harekete geçirmektir. Bu yüzden psikoterapi ve yaratıcılık birbiri ile ilişkili alanlardır. Yaratıcı olan genelde terapötik, terapi süreci de çoğu zaman yaratıcı bir süreçtir.

Dışavurumcu Sanat Terapisi, yaşam yolculuğunda yaratıcılık becerilerini arttırarak daha üretken olmak ve potansiyellerini ortaya çıkarmak isteyen bireyler ile mesleki alanlarında daha iyi hizmet verebilmek için sanat dallarını bir araç olarak kullanmayı isteyen psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, eğitim ve ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller ile bu konuda eğitim almış öğrenciler içindir.

Dışavurumcu Sanat Terapisi, insanı duygu, düşünceleri, bedeni, fiziksel ve ruhsal yönleri ile bir bütün olarak ele alarak tanımaya ve etkinliğini anlamaya yönelik bir çalışmadır. Öykü, metafor, kolaj, resim, kil, doğaçlama, drama, ritim ve müzik, beden ve hareket, maske, kukla gibi birçok farklı sanat malzeme ve tekniklerini bir arada kullanarak,

 • Kişinin iç görü ve farkındalık kazanması,
 • İçsel çatışmalara çözüm bulabilmesi,
 • Duygusal yüklerden kurtulması,
 • Yaratıcılığını keşfetmesi,
 • Zihin açıklığı ve netlik,
 • Durumların ve ilişki sorunlarının arkasında yatan büyük resmi görebilme potansiyeli,
 • Sanat yolu ile iletişim becerilerinin gelişmesi,
 • Sezgilerinin gelişmesi ve güçlenmesi,
 • Bilinçaltında kayıtlı olumsuz ve sınırlayıcı inançlarını tanıyarak dönüştürmesi,
 • Kişisel iyileştirme güçlerini keşfederek hayata geçirebilme donanımını kazanması

Gibi olanaklar sağlar.

Eğitimlerde amaç çeşitli sanat biçimlerini kullanarak yapılacak uygulamalarla öncelikle katılımcıların kendi kişisel gelişim süreçleri ve deneyimleri üzerinden öğrenmesidir. Bireysel ve Grup uygulamaları, zihinsel, duygusal ve bedensel süreçlerin fark edilmesi ile içe bakış gibi farkındalık becerilerini kazandırmaya yönelik olacaktır. Katılımcıların kendi deneyimlerinden kazandıkları verilerin teorik bir çerçeve içinde tanımlanması paralel gelişen bir süreçtir.

Teorik Çerçeve:

Dışavurumcu Sanat Terapisi diğer pek çok terapi yöntemini de kucakladığı için esnek ve yaratıcıdır. Dışavurumcu Sanat Terapisinde, Gestalt ve Jung felsefesi ile temeli psikodinamik psikoloji olan diğer kuramlar kullanılır. Bütüncü(holistik) bakış açısına, varoluşçu ve hümanistik psikolojiye, fenomenolojik yaklaşım ve sistem teorisine dayanır. Yöntem olarak kişinin "burada ve şimdi" deneyimine vurgu yaparak içerik kadar sürece de önem verir. Kişinin potansiyelini gerçekleştirebileceğine, herkesin özel ve kendine özgü olduğuna, kişinin hem kendiyle, hem de çevresiyle bir bütün oluşturduğuna inanır.

Eğitimin Amacı ve Uygulama

Dışavurumcu Sanat Terapisi Eğitimleri

Dışavurumcu Sanat Terapisinde kişi iç dünyasını resim, renk, ses, hareket, drama ve doğaçlama yoluyla ifade eder ve farkındalık kazanır. Sezgilerin geliştiği ve güçlendiği bu çalışma, beynin, hayal gücü ve imgelerle işlevsel olduğu alfa seviyesinde gerçekleşir. Fantezi ve hayallerdeki imgeler bilinç ile bilinçaltı arasındaki köprüdür. Gündelik hayatta en çok kullanılan mantık, analiz, değerlendirme gibi sol beyin faaliyetleri, sorunlara çözüm bulmaya en uygun seviye olan sağ beyinden (alfa seviyesinden) gelen bilgileri kullanarak, sentez yapmak ve bu bilgileri etkileyerek değiştirebilmek konusunda deneyim kazanır.

Temel işlevlerinden biri analitik ve rasyonel düşünen sol beyinle, sezgisel ve sanatsal düşünen sağ beyni birleştirmektir. Analitik Psikoloji kuramına göre kişi; bilinç (sol beyin) ile bilinçdışı (sağ beyin) arasında köprü kurarak değişim ve dönüşüm gerçekleştirebilir.

Resim, dans, drama, maske, ses ve beden hareketleri gibi farklı sanat dallarının birlikte kullanıldığı bu yöntem kişinin kullanmadığı yönlerini ve yaratıcılığını ortaya çıkarma konusunda da çok etkilidir. Yaratıcılık harekete geçirilir ve destek verilirse, bazı evrelerden geçerek kendiliğinden gelişir, kendine ait bir hayatı olur.

Hedef Kitlesi

Program, dışavurumcu sanat ile değişim yaratmak isteyen herkes için tasarlanmıştır. Bu programın hedef kitlesi öğrenciler, psikologlar, danışmanlar, koçlar ve bu alanda çalışanlar, kurumsal eğitimciler, insan kaynakları profesyonelleridir.

Sağlık Sektörü

 • Ruh sağlığı sektörü: Psikologlar, Psikiyatristler, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Koçlar,
 • Hastaneler, doktorlar, hemşireler ve hastane personeli
 • Hastalar

Eğitim Sektörü

 • Psikoloji öğrencileri, Eğitmenler, Rehberler
 • Yönetim
 • Özel ihtiyaçları olan çocuklar

Kurumsal

 • İnsan Kaynakları,
 • Yöneticiler
 • Şirketler

Toplumsal Projeler:

Sosyal konularda farkındalık, ilişki becerileri, sağlıklı iletişim, işbirliği, rekabet, roller, kendine güven, başkalarına duyarlılık, hayaller, korku ve gruplar arasında çatışmalar gibi konularda bilinç uyandırmak ve yeni seçenekler kazandırmak için uygulanır.

Dışavurumcu Sanat Terapisi farklı hedef kitleleri ile kullanılışına göre program değişecektir.

1. Modül

4-5 Kasım 2017

Resim ve kolajda imgelerin yansıtmalı kullanılışı. Grup ve bireysel çalışmalar.

2017 11 07 PHOTO 00003707

2017 11 07 PHOTO 00003706

2017 11 07 PHOTO 00003705

2017 11 07 PHOTO 00003703 2017 11 07 PHOTO 00003710

2017 11 07 PHOTO 00003702

2017 11 07 PHOTO 000037232017 11 07 PHOTO 000037242017 11 07 PHOTO 000037252017 11 07 PHOTO 000037272017 11 07 PHOTO 000037282017 11 07 PHOTO 000037322017 11 07 PHOTO 000037292017 11 07 PHOTO 000037332017 11 07 PHOTO 00003701 2017 11 07 PHOTO 00003719 2017 11 07 PHOTO 000037172017 11 07 PHOTO 000037162017 11 07 PHOTO 00003714

2. Modül

9-10 Aralık 2017

Malzemelerle deneyim.Yaratıcı ve terapötik süreçlerde çeşitli malzeme özelliklerinin araştırılması.

2017 12 11 PHOTO 00003995

2017 12 13 PHOTO 000040522017 12 13 PHOTO 000040532017 12 13 PHOTO 000040592017 12 13 PHOTO 000040612017 12 13 PHOTO 000040702017 12 13 PHOTO 000040792017 12 13 PHOTO 000040512017 12 13 PHOTO 000040492017 12 13 PHOTO 00004050

2017 12 11 PHOTO 00003988

2017 12 11 PHOTO 00003989

2017 12 11 PHOTO 00003987

2017 12 11 PHOTO 00003994

2017 12 11 PHOTO 00003993

2017 12 11 PHOTO 00003991


13-14 Ocak 2018

Sanat Terapisi'nde heykelin gücü ve amacı. Grup ve bireysel çalışmalarda kil ve atık malzemelerle heykel yapma.

Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri
Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri

Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri

Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri

Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri

Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri

Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri

Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri

Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri

Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri

Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri

Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri

Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri

Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri

Sanat Terapisi Giriş Eğitimleri

Profosyonel Eğitimler Başvuru Formu

Safir Danışmanlık Profosyonel Eğitim Katılım Formu!